• Informacje na temat:

  policja polska generalnego gubernatorstwa (1939-1944)

Artykuły na temat: policja polska generalnego gubernatorstwa (1939-1944)
 • Straty polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej

  Straty dóbr kultury, których doznała Polska w latach 1939-1945, były wynikiem zarówno działań militarnych - bombardowania kościołów, pałaców, muzeów czy bibliotek - jak i grabieży dokonywanych przez(...) działaniami wojennymi ziemie II Rzeczypospolitej były narażone kilkakrotnie: najpierw w 1939 r., od 1 września po agresji wojsk niemieckich, a od 17 września - Armii Czerwonej; potem od 22 czerwca 1941 r., gdy...

 • Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

  Polskie Państwo Podziemne, działając w latach 1939 -1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w AK. Dzisiaj mija 75. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

 • Złoto "bambra"

  ...przymusowej pracowało ponad 7 mln robotników z całej Europy. Z terenu Generalnego Gubernatorstwa i Białostocczyzny wywieziono do Rzeszy w latach wojny ponad 1,2 mln ludzi, a z całego okupowanego obszaru(...). Breslau dnia 2.7 X. 1944 roku nazywam się Antkiewicz Czesław Warszawa". Kim byli uczestnicy wydarzeń w 1944 roku? Oczywiście bliższy sercu jest nam ten, który, zmuszony do niewolniczej pracy, był...

 • Polowanie na Wilhelma Koppego. Część 2

  ...1 lutego 1944 roku sprzyjało zamachowcom szczęście. Zabili kata Warszawy. Prawie pół roku później szczęście ich opuściło. W Krakowie zadania nie wykonali, ponieśli duże straty.

 • Genocidum atrox (Ludobójstwo okrutne)

  ..."... Niektórzy aktywiści ukraińskiego ruchu narodowego uniknęli aresztowania, zwykle dzięki przedostaniu się do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie szukali wsparcia ze strony Niemców, mimo niedawnych(...) dla Polski okresie 1939-1945. Umizgi do silniejszych. Ukraińska kolaboracja z okupantami Rzeczypospolitej przed powstaniem UPA Jeszcze przed wybuchem wojny, wiosną 1939 roku niemieckie tajne...

 • Zapomniana rezydencja Kocha

  ...warszawskiego w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ogłaszał wyrok w sprawie Ericha Kocha, uznając oskarżonego: "za winnego popełnienia zbrodni z artykułu 1. punkt 1. dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy" i skazał go na karę śmierci, wydawało się, że jej wykonanie będzie kwestią najbliższych tygodni. Że wkrótce Polska Agencja Prasowa ogłosi...

 • Samarytanie z Markowej

  Niemiecki, narodowosocjalistyczny terror, który zalał Polskę po agresji III Rzeszy na terytorium Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 r., wyróżniał się szczególną brutalnością. Podążające za frontem(...) polskich obywateli, w tym prawie cała 3-milionowa społeczność żydowska, zamieszkująca do 1939 r. tereny Polski. Planowa eksterminacja narodu żydowskiego, w tym wielu osób pochodzenia żydowskiego...

 • Zwisająca ręka maszynisty

  ...partyzanci polowali na pociągi wroga. Tego typu akcje na terytorium Generalnego Gubernatorstwa przeprowadzała zarówno Armia Krajowa, jak i formacje partyzantki lewicowej, które nie uznawały rządu RP na(...) policjantowi. Tego dnia minęła też 100. rocznica śmierci pruskiego generała Karla von Grolmana, który po zakończeniu wojen napoleońskich był autorem koncepcji i wstępnego projektu ufortyfikowania Poznania. Na...

Dyskusje na temat: policja polska generalnego gubernatorstwa (1939-1944)
 • Re: Czaputowicz: Stanowisko Izraela oparte na fałszywych przesłankach

  -polska-generalnego-gubernatorstwa,nId,1576043 https://pl.wikipedia.org/wiki/Policja_Polska_Generalnego_Gubernatorstwa?wprov=sfla1 http://nowahistoria.interia.pl/polska-walczaca/news-granatowi-policja-polska-generalnego-gubernatorstwa,nId,1576043

 • Re: RMF: Rzeczniczka MSZ Rosji ostro o Dniu "Żołnierzy Wyklętych"

  porządku na ulicach. Podobne rozwiązania Niemcy zastosowali w innych okupowanych przez siebie krajach. Formalnie Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (z niem. Polnishe Polizei im Generalgouvernement) została powołana 17 grudnia 1939 r. rozporządzeniem Hansa Franka, generalnego gubernatora. W Polsce była bardziej znana jako policja granatowa, od koloru noszonych mundurów. Przez cały okres okupacji

 • Re: RMF: Rzeczniczka MSZ Rosji ostro o Dniu "Żołnierzy Wyklętych"

  porządku na ulicach. Podobne rozwiązania Niemcy zastosowali w innych okupowanych przez siebie krajach. Formalnie Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (z niem. Polnishe Polizei im Generalgouvernement) została powołana 17 grudnia 1939 r. rozporządzeniem Hansa Franka, generalnego gubernatora. W Polsce była bardziej znana jako policja granatowa, od koloru noszonych mundurów. Przez cały okres okupacji

 • Re: Syria: Dzieci wśród ofiar nalotów sił koalicji

  zdecydowali o utworzeniu w Generalnej Guberni policji. Miała pilnować porządku na ulicach. Podobne rozwiązania Niemcy zastosowali w innych okupowanych przez siebie krajach. Formalnie Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (z niem. Polnishe Polizei im Generalgouvernement) została powołana 17 grudnia 1939 r. rozporządzeniem Hansa Franka, generalnego gubernatora. W Polsce była bardziej znana jako

 • Re: Nieznany rozdział historii. "Dzieci okupacyjne"

  policji. Miała pilnować porządku na ulicach. Podobne rozwiązania Niemcy zastosowali w innych okupowanych przez siebie krajach.Formalnie Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (z niem. Polnishe Polizei im Generalgouvernement) została powołana 17 grudnia 1939 r. rozporządzeniem Hansa Franka, generalnego gubernatora. W Polsce była bardziej znana jako policja granatowa, od koloru noszonych mundurów.Przez

 • Re: Nieznany rozdział historii. "Dzieci okupacyjne"

  porządku na ulicach. Podobne rozwiązania Niemcy zastosowali w innych okupowanych przez siebie krajach.Formalnie Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (z niem. Polnishe Polizei im Generalgouvernement) została powołana 17 grudnia 1939 r. rozporządzeniem Hansa Franka, generalnego gubernatora. W Polsce była bardziej znana jako policja granatowa, od koloru noszonych mundurów.Przez cały okres okupacji

 • Re: Nieznany rozdział historii. "Dzieci okupacyjne"

  porządku na ulicach. Podobne rozwiązania Niemcy zastosowali w innych okupowanych przez siebie krajach.Formalnie Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (z niem. Polnishe Polizei im Generalgouvernement) została powołana 17 grudnia 1939 r. rozporządzeniem Hansa Franka, generalnego gubernatora. W Polsce była bardziej znana jako policja granatowa, od koloru noszonych mundurów.Przez cały okres okupacji